Challenge day

Woninginrichting-Aanhuis.nl helpt jou met deskundig advies over de inrichting van jouw hele huis. Daarnaast  nemen ook werk uit handen op het gebied van stofferen, monteren, vloeren leggen, schilderen en behangen. Wij helpen jou een thuis te creëren waar je je veilig, geliefd en gewaardeerd voelt. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet voor veel kinderen in Nederland.

Om die reden steunt Woninginrichting-Aanhuis.nl Challenge Day Nederland. De missie van Challenge Day Nederland is om de jeugd en haar leefgemeenschap te voorzien van ervaringsworkshops en programma’s die inzicht geven in de kracht van verbinding, waardering van diversiteit, echtheid en zelfexpressie. Challenge Day Nederland heeft een blijvende impact en versterkt relaties. De ambitie is om voor iedere middelbare school bereikbaar te zijn en hen te voorzien van één Challenge Day per jaar. Challenge Day Nederland is krachtig, betrokken en ervaringsgericht. Zij vertellen mensen niet wat ze moeten doen. Ze betrekken mensen in het gesprek zodat ze van hun eigen gedrag leren en zo ontdekken wat de verhoudingen zijn tot elkaar. Ze creëren een gemeenschap waarin alle jongeren en volwassen erbij horen. Ook helpen ze jongeren om niet meteen te oordelen en zich open op te stellen naar anderen, ook naar degenen die op een bepaalde manier anders zijn.

Om zoveel mogelijk mensen vanuit verschillende invalshoeken en werkvelden met Challenge Day Nederland te verbinden, werkt Challenge Day Nederland samen met verschillende organisaties. Deze organisaties brengen de thema’s, die tijdens een Challenge Day centraal staan, onder de aandacht bij hun achterban. Woninginrichting-Aanhuis.nl is er daar eentje van.

Een Challenge Day helpt jongeren om dingen in het leven te waarderen, anders te bekijken en om culturele, sociale en economische verschillen te accepteren.Mede door een bijdrage van Woninginrichting-Aanhuis.nl hebben 4 scholen een Challenge Day kunnen organiseren in de vorm van een workshop. De workshop pakt met succes problemen aan die je op bijna alle scholen tegenkomt zoals; vooroordelen, pesten, geweld, buitensluiting, intolerantie en intimidatie. Ook creëert het emotionele veiligheid en sociale verbinding onder jongeren. Zij ervaren door deze dag een veilig gevoel en saamhorigheid, ontwikkelen een gezonde(re) relatie met elkaar, zijn trouw in het maken van gezonde keuzes en gedrag, voelen zich gerespecteerd en zijn gemotiveerd om een positieve schoolomgeving te creëren. Tijdens de workshop gaan de jongeren voor één dag uit hun comfortzone en krijgen ze de kans om zichzelf te uiten. Dit alles maakt het tot een unieke ervaring die iedere deelnemer bij zal blijven